8

ശീലക്കുട


വരണ്ടുണങ്ങുന്നത് ഭൂമിയോ നിന്റെ മനസ്സിലെ നന്മയോ?
നീ നനയുന്നുണ്ടൊ?? മഴയിലോ അന്യന്റെ കണ്ണുനീരിലോ?
അതു ഇരുട്ടല്ല, കറുപ്പല്ല, വെറും ശീലക്കുട,
ഇതിന്ന് നിന്റെ മുഖം മറക്കാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കും..
കാലം നിന്റെ മിഴികളെ മുമ്പേ മൂടുപടമണിയിച്ചതല്ലേ?

8 Shared Thoughts:

anupama said...

പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രാവന്‍,
മനസ്സിലെ നന്മ ഒരിക്കലും വരളുന്നില്ല;അതൊരു മയക്കത്തിലാണ്!സ്വന്തം കണ്ണുനീരില്‍ അതുണരട്ടെ!ആ നനഞ്ഞ മിഴികള്‍, കാണാതിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ എന്റെ കുട നിവര്‍ത്തുന്നു;പക്ഷെ ഈ ശീലക്കുട വേണ്ട!പോപ്പി അല്ലെങ്കില്‍ ഹാപ്പി!മനസ്സിലായോ?എനിക്ക് കുട ശേഖരിക്കല്‍ ഹോബി ആണ്!
സസ്നേഹം, അനുപമ

Hasna Fathima said...

Shravan..
Superb!You are for poetry than pros man! Believe me!

Mind Writer! said...

skdjfsdjflsdjfsjdfjsdfjsdjkfl... for the poetry! :P

All I can say is, whose umbrella was that? ;)

Jinju said...

wowwwww!!!! seriously, twin, dat was brilliant... simply brilliant! i loved it- the word flow, the rhythm, the depth of the ideas, the striking imagery...u shud write more mal poetry... well done and keep it up!

Shravan RN said...

@Anupama
;) ariyaammmmm :P

Shravan RN said...

@Hasna
was wondering who this fathima is.. and was even more shocked about the commment, like, who the hell are you? first comment and u praise? i am flattered :P thanks pathu chechi.. but on a serious note, i miss tryin to scribble.

Shravan RN said...

@Lopa
lol lopa.. thanks for the comment on the poetry ;)
thats my dads umbrella ;)

Shravan RN said...

@Jinju
eee twinn :P am flattered ;) and thanks dear.. all this just happened, and u know me.. i cant write ! i cant write a single thing unless the lines automatically come to me :(

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top