4

കണ്ണുനീര്‍

കവിള്‍തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര്‍ ചാലിടൂമ്പോഴും
നിന്‍ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിക്കു മഴവില്ലിനഴക്‌

4 Shared Thoughts:

Pilland said...

Buon Natale - Rõõmsaid Jõulupühi - Merry Christmas from "an Estonian living in Italy"!

SindhuBhairavi said...

hmm.. nannayirikkunnu.. :)

Merry Christmas!

Shravan RN said...

@ Pillind
dint understand the first word.. anyways merry chirstmas.

Shravan RN said...

@ Sb
thangyu thangyu

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top