8

നിന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍

നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ എന്റെ ചങ്കിടിപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു..
നിന്റെ പുഞ്ചിരിയില്‍ എന്റെ കണ്ണീരിന്റെ നനവും.
എനിക്കായി എന്നില്‍ ബാക്കിയായില്ല ഒന്നും,
നിന്റെ ഓര്‍മ്മകളും, സുഖമുള്ള നോവുകളും ഒഴികെ.

8 Shared Thoughts:

Mahesh Sindbandge said...

congratulations on 200th post :-)

keep going shravan..

Sudhi|I|സുധീ said...

:) Happy 200...

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ said...

Best of luck to cross Brian Lara's record soon

V Rakesh said...

Happy 200!

Shravan RN said...

@ Mahesh
thanks mate thankss :)

Shravan RN said...

@ Sudheesh
:d thanks :)

Shravan RN said...

@ Calvin
:) not in the near future , but thanks :D

Shravan RN said...

@ Rakesh
happy happy :D

Post a Comment

agree... disagree... like... love... hate... what ever you feel, have your say.. your comments are always welcome, and much valued

Penned to Life by Shravan. Powered by Blogger.
Back to Top